Statistisk sentralbyrå

1 Andel med privat rengjøringshjelp blant kvinner og menn i ulike familiefaser. Prosent
  Kvinner Menn
  Andel med hjelp Antall observasjoner Andel med hjelp Antall observasjoner
Alle 5 2 162 5 2 180
Enslig 16-24 år, bor hos foreldre 5  161 5  180
Enslig, 16-24 år, andre - 72 - 67
Enslig, 25-44 år 1  116 2  176
Gift/samboende 16-44 år, uten barn 5  157 3  180
Enslig forelder, barn 0-19 år 1  125 6 40
Gift/samboende, yngste barn 0-6 år 9  312 9  340
Gift/samboende, yngste barn 7-19 år 10  353 4  384
Gift/samboende 45-66 år, uten barn 4  451 5  414
Gift/samboende 67-80 år, uten barn 6  152 6  194
Enslig 45-66 år, uten barn 2  157 8  159
Enslig 67-80 år, uten barn 6  106 15 46
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, innledningsintervju, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller