Statistisk sentralbyrå

3 Tid til yrkesarbeid og ulike typer husholdsarbeid blant mødre og fedre med barn i ulike aldersgrupper. 2010. Gjennomsnitt per dag, timer og minutter
  Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn 7-12 år
Mødre      
Yrkesarbeid 2.08 4.16 4.15
Husholdsarbeid 6.51 5.03 4.15
Husarbeid 1.59 2.00 2.01
Vedlikeholdsarbeid 0.11 0.12 0.21
Omsorgsarbeid 3.32 1.37 0.45
Annet husholdsarbeid1 1.08 1.13 1.08
       
Antall observasjoner  268  258  272
       
Fedre      
Yrkesarbeid 4.35 4.54 5.46
Husholdsarbeid 4.37 4.21 2.54
Husarbeid 1.10 1.01 1.02
Vedlikeholdsarbeid 0.42 0.48 0.33
Omsorgsarbeid 1.50 1.24 0.26
Annet husholdsarbeid1 0.55 1.08 0.53
       
Antall observasjoner  272  242  260
1  Annet husholdsarbeid omfatter her også kjøp av varer og tjenester og reiser i forbindelse med husholdsarbeid.
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller