Statistisk sentralbyrå

2 Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant gifte/samboende mødre og fedre med yngste barn 7-19 år. 1980-2010. Gjennomsnitt per dag, timer og minutter
  1980 1990 2000 2010
Mødre        
Husarbeid 3.30 2.51 2.13 2.09
Vedlikeholdsarbeid 0.18 0.19 0.17 0.25
Omsorgsarbeid 0.42 0.52 0.34 0.31
Kjøp av varer og tjenester 0.24 0.28 0.25 0.29
Annet husholdsarbeid 0.06 0.08 0.14 0.08
Reiser i forbindelse med husholdsarbeid 0.12 0.14 0.21 0.28
         
Antall observasjoner  754  548  482  617
         
Fedre        
Husarbeid 0.48 0.48 0.55 11.01
Vedlikeholdsarbeid 0.42 0.34 0.44 0.36
Omsorgsarbeid 0.24 0.30 0.20 0.22
Kjøp av varer og tjenester 0.18 0.17 0.22 0.24
Annet husholdsarbeid 0.12 0.14 0.12 0.06
Reiser i forbindelse med husholdsarbeid 0.12 0.11 0.22 0.24
         
Antall observasjoner  638  432  473  623
1  Tall rettet 21. juni 2013.
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 1980-2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller