Statistisk sentralbyrå

1 Tid brukt til ulike typer husholds­arbeid blant gifte/samboende mødre og fedre med barn 0-6 år. 1980-2010. Gjennomsnitt per dag, timer og minutter
  1980 1990 2000 2010
Mødre        
Husarbeid 3.24 2.36 2.06 2.00
Vedlikeholds­arbeid 0.12 0.13 0.13 0.12
Omsorgsarbeid 2.30 2.56 2.25 2.34
Kjøp av varer og tjenester 0.30 0.27 0.28 0.33
Annet husholdsarbeid 0.06 0.08 0.14 0.09
Reiser i forbindelse med husholdsarbeid 0.12 0.16 0.26 0.29
         
Antall observasjoner  632  594  492  538
         
Fedre        
Husarbeid 0.42 0.42 0.53 1.06
Vedlikeholds­arbeid 0.36 0.35 0.38 0.45
Omsorgsarbeid 1.06 1.31 1.17 1.38
Kjøp av varer og tjenester 0.18 0.17 0.19 0.21
Annet husholdsarbeid 0.12 0.13 0.09 0.10
Reiser i forbindelse med husholdsarbeid 0.06 0.12 0.21 0.30
         
Antall observasjoner  602  492  483  522
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 1980-2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller