Statistisk sentralbyrå

4 Tid brukt til ulike typer husarbeid blant kvinner og menn 16-74 år. 1971 og 2010. Gjennomsnitt per dag, timer og minutter
  Kvinner Menn
  1971 2000 1971 2000
Matlaging og lignende 1.25 0.42 0.10 0.25
Oppvask. rydding av bord 0.46 0.17 0.06 0.08
Rengjøring og rydding av bolig 0.58 0.32 0.07 0.17
Vasking og stryking av tøy 0.29 0.14 0.01 0.03
Vedlikehold av tøy og sko. søm 0.25 0.01 0.00 0.00
Fyring. vedhugging. vannhenting 0.02 0.01 0.05 0.05
Egenproduksjon av matvarer 0.08 0.01 0.08 0.01
         
Antall observasjoner 3 636 3 550 3 349 3 261
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 1971 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller