Statistisk sentralbyrå

3 Tid brukt til ulike typer husarbeid blant personer 16-74 år. 1971-2010. Gjennomsnitt per dag, timer og minutter
  1971 1980 1990 2000 2010 Endring 1971-2010
Matlaging og lignende 0.49 0.40 0.34 0.35 0.33 -0.16
Oppvask. rydding av bord 0.27 0.21 0.17 0.14 0.13 -0.14
Rengjøring og rydding av bolig 0.34 0.33 0.26 0.23 0.24 -0.10
Vasking og stryking av tøy 0.16 0.12 0.11 0.09 0.08 -0.08
Vedlikehold av tøy og sko. søm 0.13 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.13
Fyring. vedhugging. vannhenting 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.00
Egenproduksjon av matvarer 0.08 0.05 0.02 0.02 0.01 -0.07
             
Antall observasjoner 6 985 6 600 6 023 5 787 6 811  
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 1971-2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller