Statistisk sentralbyrå

2 Tid brukt til husarbeid blant kvinner og menn 16-74 år. 1971-2010. Gjennomsnitt for alle, andel som utførte husarbeid, og gjennomsnitt for dem som utførte husarbeid. Timer og minutter/prosent
  1971 1980 1990 2000 2010
Kvinner          
Tidsbruk blant alle 4.14 3.01 2.18 1.59 1.49
Andel som utførte husarbeid, prosent 95 94 92 94 91
Tidsbruk blant dem som utførte husarbeid 4.27 3.12 2.30 2.07 1.59
           
Menn          
Tidsbruk blant alle 0.38 0.47 0.46 0.51 0.59
Andel som utførte husarbeid, prosent 48 61 65 77 78
Tidsbruk blant dem som utførte husarbeid 1.18 1.16 1.11 1.06 1.15
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 1971-2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller