Statistisk sentralbyrå

1 Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant personer 16-74 år. 1971-2010. Gjennomsnitt per dag, timer og minutter
  1971 1980 1990 2000 2010 Endring 1971-2010
Husholdsarbeid totalt 4.09 3.39 3.31 3.18 3.25 -0.44
Husarbeid 2.30 1.57 1.34 1.25 1.24 -1.06
Vedlikeholdsarbeid 0.27 0.25 0.25 0.27 0.29 0.02
Omsorgsarbeid 0.30 0.37 0.45 0.33 0.37 0.07
Kjøp av varer og tjenester 0.19 0.22 0.22 0.24 0.25 0.06
Annet husholdsarbeid 0.09 0.08 0.11 0.12 0.08 -0.01
Reiser i forbindelse med husholdsarbeid 0.13 0.10 0.13 0.19 0.22 0.09
Antall observasjoner 6 985 6 600 6 023 5 787 6 811  
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 1971-2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller