Statistisk sentralbyrå

2 Total tid brukt til Internett/PC totalt og dataspill en gjennomsnittsdag, etter kjønn og alder. 9-79 år. 2010. Timer og minutter
  Internett/PC-bruk totalt Dataspill
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Alle 1.01 0.39 0.19 0.03
         
9-15 år 2.12 1.14 1.26 0.17
16-24 år 2.04 1.14 0.53 0.05
25-34 år 1.02 0.52 0.10 0.03
35-44 år 0.35 0.30 0.03 0.01
45-54 år 0.33 0.25 0.02 0.00
55-66-år 0.29 0.18 0.01 0.00
67-74 år 0.37 0.14 0.01 0.00
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller