Statistisk sentralbyrå

1 Andel som leste avis, og timer og minutter brukt til avislesing som hoved­aktivitet totalt og på papir en gjennomsnittsdag. Alle og etter kjønn og alder. 16-74 år. 2010
  Andel Tid
  Avis totalt Papiravis Avis totalt Papiravis
Alle 16-74 år 38 31 0.15 0.11
         
Menn 38 30 0.16 0.12
Kvinner 38 32 0.14 0.11
         
16-24 år 12 6 0.03 0.01
25-34 år 25 14 0.09 0.05
35-44 år 33 24 0.11 0.07
45-54 år 45 38 0.17 0.13
55-66-år 57 52 0.24 0.20
67-74 år 69 66 0.35 0.32
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller