Statistisk sentralbyrå

6 Tid utendørs en gjennomsnittsdag, etter om de har hund i husholdningen og alder. Alder 9-79 år. 2010. Timer og minutter
  Har hund Har ikke hund
Alle 3.07 2.31
9-15 år 2.34 2.54
16-24 år 2.40 2.29
25-34 år 3.07 2.33
35-44 år 3.24 2.28
45-54 år 3.11 2.36
55-66 år 3.44 2.23
67-79 år 3.06 2.21
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller