Statistisk sentralbyrå

5 Tid utendørs, etter hovedaktivitet en gjennomsnittsdag. Alder 9-79 år. 2010. Timer og minutter
  Alle Menn Kvinner
Hadde inntektsgivende arbeid 2.26 2.55 1.48
Studerte eller var på skole 2.23 2.40 2.05
Var syk 1.43 2.01 1.28
Hadde ferie 3.44 4.03 3.05
Var borte fra arbeid/skole på grunn av helg/fridag 2.47 3.09 2.27
Var borte fra arbeid/skole av annen grunn 2.28 3.22 1.56
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller