Statistisk sentralbyrå

4 Tid brukt utendørs en gjennom­snittsdag, etter landsdel og sesong. Alder 9-79 år. 2010. Timer og minutter
  Vinter Vår Sommer Høst
Landet totalt 1.53 2.38 3.47 2.14
Akershus/Oslo 2.01 2.36 3.37 1.57
Hedmark/Oppland 1.42 2.33 4.01 2.12
Østlandet ellers 1.50 2.35 4.18 1.58
Agder/Rogaland 1.53 2.59 4.06 2.42
Vestlandet 2.10 2.46 3.29 2.33
Trøndelag 1.37 2.16 3.47 2.03
Nord-Norge 1.37 2.23 3.20 2.20
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller