Statistisk sentralbyrå

2 Tid utendørs en gjennomsnittsdag, etter alder 9-20 år. 2010. Prosent
  9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år 19-20 år Alle
Totalt  100  100  100  100  100  100  100
Ikke ute 4 5 7 7 10 5 7
Under ½ time 5 8 12 11 17 19 13
½-1 time 3 2 6 7 9 5 6
1-2 timer 19 25 22 24 23 24 23
2-3 timer 22 17 13 22 14 13 17
3-5 timer 22 26 22 14 15 13 18
5 timer eller mer 25 17 18 14 12 21 17
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller