Statistisk sentralbyrå

1 Tid utendørs en gjennomsnittsdag, etter alder 9-79 år. 2010. Prosent
  9-15 år 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-66 år 67-79 år Alle
Totalt  100  100  100  100  100  100  100  100
Ikke ute 6 8 7 9 8 9 10 8
Under ½ time 10 17 17 16 14 15 14 15
½-1 time 5 8 8 7 5 5 6 6
1-2 timer 23 23 21 21 22 23 21 22
2-3 timer 18 14 14 15 15 16 16 15
3-5 timer 21 14 15 15 17 17 19 17
5 timer eller mer 18 16 18 18 19 15 15 17
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller