Statistisk sentralbyrå

2 Tid tilbrakt alene og sammen med andre en gjennomsnittsdag, etter alder. Tid blant alle. 2000 og 2010. Timer og minutter
  2000 2010
  9-12 år 13-15 år 16-19 år 9-12 år 13-15 år 16-19 år
Alene 12.13 13.22 13.52 12.24 13.38 14.28
Med bare husholdsmedlemmer 4.01 2.45 1.58 3.55 3.02 1.52
Med husholdsmedlemmer og andre 1.38 1.12 0.45 1.40 1.01 0.43
Med bare andre 6.08 6.40 7.25 6.02 6.19 6.57
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 2000 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller