Statistisk sentralbyrå

1 Tid brukt på ulike oppholdssteder en gjennomsnittsdag mandag-torsdag, etter alder. 2000 og 2010. Timer og minutter per døgn
  2000 2010
  9-12 år 13-15 år 16-19 år 9-12 år 13-15 år 16-19 år
I/ved bolig 15.15 14.50 13.08 14.35 14.45 14.49
På arbeidsplass/skole 3.35 3.43 4.45 4.06 4.25 3.38
Hjemme hos andre 1.30 1.21 1.56 2.00 1.32 1.16
Andre steder 2.04 2.08 2.12 2.09 2.05 1.38
På reise 1.12 1.26 1.46 1.10 1.14 1.39
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 2000 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller