Statistisk sentralbyrå

7 Andel som driver med ulike aktiviteter på fritiden, etter alder og kjønn. 2010. Prosent
  9-12 år 13-15 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Idrett 77 82 72 67 70 64
Speideren eller 4H 11 14 8 7 7 7
Korps, kor, teater, dans eller lignende 30 22 38 27 14 41
Aktiviteter knyttet til fritids- eller ungdomsklubb . . . 33 30 36
Andre fritidsaktiviteter eller hobbyer 47 52 42 39 44 34
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller