Statistisk sentralbyrå

6 Tid brukt til dataspill og annen Internett-/databruk, alle og etter alder og kjønn. Timer og minutter. 2000 og 2010
  9-12 år 13-15 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
2000            
Dataspill 0.37 0.53 0.19 0.33 0.53 0.11
Annen Internett-/databruk 0.05 0.06 0.04 0.15 0.18 0.10
             
2010            
Dataspill 0.42 1.00 0.25 1.02 1.47 0.10
Annen Internett-/databruk 0.24 0.19 0.29 0.58 0.49 1.07
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 2000 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller