Statistisk sentralbyrå

5 Andel som bruker tid på ulike fritidsaktiviteter, etter alder og kjønn. 2010. Prosent
  9-12 år 13-15 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Fritidsaktiviteter i alt  100  100  100  100  100  100
             
Idrett og friluftsliv i alt 47 55 39 39 43 35
Konkurranseidrett, trening 23 30 18 23 27 19
Underholdning/kultur 7 8 7 8 6 9
Sosialt samvær 69 66 72 68 60 77
Lesing 28 27 29 21 17 25
TV-seing 84 80 89 78 77 79
Videoseing 12 12 12 16 18 15
Musikalsk utøvelse 5 4 7 10 11 8
Spill og lek i alt 71 79 64 45 61 27
Spill/lek med andre 52 55 49 18 18 18
Dataspill 40 55 28 33 54 11
Annen Internett-/databruk 33 28 37 55 43 68
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller