Statistisk sentralbyrå

4 Tid brukt til personlige behov en gjennomsnittsdag, etter alder og kjønn. 2010. Timer og minutter
  9-12 år 13-15 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Personlige behov i alt 11.49 11.40 11.57 11.01 10.47 11.18
Personlig hygiene og av- og påkledning 0.52 0.50 0.55 1.02 0.46 1.20
Nattesøvn 9.45 9.38 9.52 9.00 9.02 8.59
Måltider 1.12 1.13 1.11 0.59 1.00 0.58
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller