Statistisk sentralbyrå

3 Andel som bruker tid til ulike husholdsaktiviteter, etter alder og kjønn. 2010. Prosent
  9-12 år 13-15 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Husholdsarbeid i alt 72 70 74 73 64 84
Husarbeid 42 39 46 49 43 57
Vedlikeholdsarbeid 18 16 20 14 12 17
Omsorgsarbeid 7 5 9 6 4 7
Kjøp av varer og tjenester 25 24 26 25 17 35
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller