Statistisk sentralbyrå

2 Tid til utdanning blant dem som utførte aktiviteten, etter alder og kjønn. Mandag-torsdag. 2010. Timer og minutter
  9-12 år 13-15 år
  Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter
Tid til utdanning i alt 6.41 6.43 6.39 7.14 6.57 7.38
Undervisning 4.10 4.12 4.09 4.28 4.31 4.24
Lekser 1.00 0.59 1.01 1.36 1.21 1.51
Reising knyttet til utdanning 0.45 0.43 0.47 0.52 0.51 0.55
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller