Statistisk sentralbyrå

1 Tid brukt til ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag, etter alder. 2000 og 2010. Timer og minutter
  2000 2010
  9-12 år 13-15 år 9-12 år 13-15 år
Inntektsgivende arbeid 0.04 0.12 0.03 0.12
Husholdsarbeid 0.52 1.10 0.48 0.55
Utdanning 3.24 3.18 3.30 3.55
Personlige behov 11.32 11.04 11.49 11.01
Fritid 7.59 8.06 7.42 7.50
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 2000 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller