Statistisk sentralbyrå

2 Tid brukt til inntektsgivendearbeid, husholdsarbeid og utdanning totalt en gjennomsnittsdag, etter kjønn. Alder 16-74 år. 1971-2010. Timer og minutter
  1971 1980 1990 2000 2010
Menn 8.05 7.36 7.35 7.37 7.37
Kvinner 8.08 7.40 7.43 7.22 7.19
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller