Statistisk sentralbyrå

1 Tid brukt til ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag blant personer i alderen 16-74 år. 1971-2010. Timer og minutter
  1971 1980 1990 2000 2010
Inntektsgivende arbeid 3.38 3.29 3.37 3.47 3.36
Husholdsarbeid 4.09 3.39 3.31 3.18 3.25
Utdanning 0.20 0.31 0.31 0.25 0.28
Personlige behov 10.28 10.15 10.04 9.58 10.12
Fritidsaktiviteter 5.10 6.02 6.11 6.24 6.15
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller