Statistisk sentralbyrå

2 Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg, etter kjønn, aldersgruppe, landsdel og utdanning. Tidsbruksundersøkelsen 2010. Prosent
  Bruttoutvalg Nettoutvalg Frafall Netto-Brutto
Totalt  100  100  100  100
         
Kjønn        
Menn 51.2 48.1 52.7 -3.1
Kvinner 48.8 51.9 47.3 3.1
         
Alder        
9-15 år 9.2 11.7 6.7 2.5
16-24 år 12.5 10.6 12.9 -1.9
25-44 år 33.5 31.3 34.8 -2.2
45 -66 år 34.2 36.4 33.5 2.2
67 år og over 10.5 10.0 12.0 -0.5
         
Landsdel        
Akershus og Oslo 23.0 22.0 24.0 -1.0
Hedmark og Oppland 7.7 8.3 7.0 0.6
Østlandet ellers 19.5 17.6 21.9 -1.9
Agder og Rogaland 14.3 14.4 14.0 0.1
Vestlandet 17.1 16.9 17.7 -0.2
Midt-Norge 8.9 9.7 8.0 0.8
Nord-Norge 9.6 11.2 7.4 1.6
         
Utdanning        
Ingen utdanning. barneskole eller ikke registrert kode 8.1 9.8 6.5 1.7
Ungdomsskole 23.1 16.5 28.9 -6.6
Videregående skole 38.0 37.9 38.3 -0.1
Høyere utdanning 23.6 30.7 16.5 7.1
Uoppgitt utdanning 7.3 5.1 9.9 -2.2
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller