Statistisk sentralbyrå

3 Ofte/av og til ensom, etter samlivsstatus og samlivskvalitet. Oddsrater. 2007
  Ensom Modell 11 Ensom Modell 22
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Samlivsstatus og -kvalitet        
I samliv, høy kvalitet 1,0 1,0 1,0 1,0
I samliv, middels kvalitet 1,9 1,8 1,6 1,5
I samliv, lav kvalitet 5,5 4,9 3,1 2,0
Enslig, med kjæreste 3,9 3,3 4,8 2,9
Enslig, ugift 8,5 4,9 12,2 3,3
Enslig, enke/enkemann 17,2 8,1 14,9 7,5
Enslig, skilt/separert 9,6 6,3 12,6 6,2
1  Kontrollert for bosted, alder, utdanningsnivå, arbeids­tilknytning og antall barn. Basert på ensomhetsspørsmål stilt i intervjuet.
2  Kontrollert for variablene i modell 1 og for personlighetsfaktorer, økonomisk situasjon, helse, problemer i barndommen og religiøs aktivitet. Basert på ensomhetsspørsmål stilt i postalt skjema.
Kilde: LOGG 2007, SSB/NOVA.

Standardtegn i tabeller