Statistisk sentralbyrå

1 Lav tilfredshet med livet, etter samlivsstatus og samlivskvalitet. Oddsrater. 2007
  Lav tilfredshet Modell 11 Lav tilfredshet Modell 22
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Samlivsstatus og -kvalitet        
I samliv, høy kvalitet 1,0 1,0 1,0 1,0
I samliv, middels kvalitet 2,3 3,2 2,0 3,0
I samliv, lav kvalitet 7,7 12,5 4,8 8,3
Enslig, med kjæreste 3,8 5,4 2,5 5,1
Enslig, ugift 8,9 8,9 6,7 7,9
Enslig, enke/enkemann 6,9 6,6 6,8 6,8
Enslig, skilt/separert 7,3 9,0 6,0 7,0
1  Kontrollert for bosted, alder, utdanningsnivå, arbeidstilknytning og antall barn.
2  Kontrollert for variablene i modell 1 og for personlighetsfaktorer, økonomisk situasjon, helse, problemer i barndommen og religiøs aktivitet.
Kilde: LOGG 2007, SSB/NOVA.

Standardtegn i tabeller