Statistisk sentralbyrå

4 Netto drifts- og investerings­utgifter for kommuner til andre religiøse formål. 2006-2010
  Netto driftsutgifter til religiøse formål Netto driftsutgifter til religiøse formål i prosent av totale driftsutgifter i kommunene Investeringsutgifter til religiøse formål
  Mill. kr Prosent Mill. kr
2006  126,3 0,1 2,3
2007  162,1 0,1 3,4
2008  170,6 0,1 1,1
2009  176,0 0,1 1,2
20101  210,6 0,1 1,6
1  Estimat, alle kommuner.
Kilde: KOSTRA, Kirke, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller