Statistisk sentralbyrå

3 Netto drifts- og investeringsutgifter for kommuner til Den norske kirke og kirkegårder, gravlunder, krematorium. 2009-2010
  Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter i prosent av totale driftsutgifter Investeringsutgifter
  Den norske kirke Kirkegårder, gravlunder, krematorium Den norske kirke Kirkegårder, gravlunder, krematorium Den norske kirke Kirkegårder, gravlunder, krematorium
  Mill. kr Prosent Mill. kr
2009 2 014,00  225,7 1,1 0,1  603,8  265,7
20101 2 094,10  230,3 1,1 0,1  541,7  271,4
1  Estimat, alle kommuner.
Kilde: KOSTRA: Kirke, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller