Statistisk sentralbyrå

2 Den norske kirke. Nøkkeltall - medlemmer, og kirkelige handlinger. 2005-2010
  Medlemmer av Dnk Innmeldte i Dnk Utmeldte fra Dnk Døpte Konfirmerte Kirkelige vigsler Kirkelige gravferder
2005 3 938 723 1 178 6 038 43 016 42 110 10 189 37 683
2006 3 871 006 1 132 8 134 43 255 42 587 9 594 37 897
2007 3 873 847  956 8 312 42 916 42 472 10 358 38 805
2008 3 874 823  955 7 036 42 599 41 655 10 536 38 832
2009 3 848 841 1 788 10 792 41 920 41 885 10 009 38 290
2010 3 835 477 1 101 6 570 41 100 41 981 9 549 38 290
Kilde: KOSTRA: Kirke, Statistisk sentralbyrå og Kirkerådet.

Standardtegn i tabeller