Statistisk sentralbyrå

2 De ti kommunene med størst nettoinnflytting og nettoutflytting etter fem år. Flyktninger bosatt i 2005
  Bosatt i 2005 Utflytting Innflytting Nettoinnflytting Prosent nettoinnflytting
Oslo  487 38  313  275 56,5
Drammen 70 15 63 48 68,6
Bærum 81 12 52 40 49,4
Sarpsborg 29 5 35 30  103,4
Halden 3 0 25 25  833,3
Skedsmo 49 5 29 24 49,0
Ullensaker 15 3 26 23  153,3
Lørenskog 25 4 22 18 72,0
Kongsvinger 5 1 18 17  340,0
Fredrikstad 39 8 23 15 38,5
Narvik 29 16 1 -15 -51,7
Lenvik 29 16 1 -15 -51,7
Flora 25 16 1 -15 -60,0
Verdal 27 18 1 -17 -63,0
Vefsn 25 17 0 -17 -68,0
Steinkjer 27 20 1 -19 -70,4
Trondheim  214 41 18 -23 -10,7
Rana 42 24 1 -23 -54,8
Tromsø 76 37 8 -29 -38,2
Harstad 53 31 1 -30 -56,6
Bodø 80 35 2 -33 -41,3
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller