Statistisk sentralbyrå

1 Flyktninger, etter bosted fem år etter første bosetting (2005), etter familietype ved måletidspunktet. Enslige fordelt etter kjønn. Prosent
  Antall personer Bosatt i første bostedskommune Flyttet til annen kommune i fylket Flyttet til annet fylke, ikke Oslo Flyttet til Oslo
    Prosent
I alt 4 619 74 6 13 7
           
Enslig mann  822 63 7 17 14
Enslig kvinne  277 70 8 13 8
Ektepar uten barn  148 72 9 10 9
Ektepar med barn og          
samboerpar med felles barn 2 485 77 6 12 4
Mor eller far med barn  887 78 5 11 7
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller