Statistisk sentralbyrå

2 Barn og unge 0-22 år med tiltak i løpet av året i Oslo og i resten av landet, etter innvandrerbakgrunn. Absolutte tall og per 1 000 barn og unge 0-22 år. 2009
  Barn og unge med tiltak i Oslo Per 1 000 barn og unge 0-22 år Barn og unge med tiltak i resten av landet Per 1 000 barn og unge 0-22 år
Alle barn og unge med tiltak1 5 185 34,2 41 302 32,4
         
Barn og unge uten innvandrerbakgrunn 2 654 25,6 34 224 29,4
Innvandrere  915 60,5 4 214 68,3
Norskfødte med innvandrerforeldre 1 558 47,4 2 593 52,7
1  I alt er det 46 487 barn og unge med tiltak i 2009. For 329 barn og unge kjenner vi ikke bakgrunnen, totalt har 46 136 tiltak i løpet av året i de tre gruppene. I Oslo er det 58 vi ikke kjenner bakgrunnen til, totalt har 5 127 tiltak.
Kilde: Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller