Statistisk sentralbyrå

1 Barn og unge 0-22 år i Oslo og i resten av landet, etter innvandrerbakgrunn. Absolutte tall og prosentandeler. 1. januar 2010
  Oslo Prosent Resten av landet Prosent
I alt  151 822  100 1 274 462  100
         
Barn og unge uten innvandrerbakgrunn  103 811 68 1 163 558 91
Innvandrere 15 132 10 61 683 5
Norskfødte med innvandrerforeldre 32 879 22 49 221 4
Kilde: Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller