Statistisk sentralbyrå

4 Tilsynsordninger blant ulike grupper av ett- og toåringer med enslige mødre. Prosent1
  Barnehage, heltid Barnehage, deltid Mor Annen ordning Antall barn
Alle 73 9 15 3  247
           
Mors utdanning          
Grunnskole 56 14 25 5  113
Videregående skole 85 5 9 - 55
Universitet/høgskole 80 9 7 3 49
           
Mors fødeland          
Norge, EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand 78 10 10 1  128
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, Europa utenom EU/EØS 50 4 37 9  119
           
Antall barn 0-3 år i husholdningen          
Ett 78 9 12 1  181
To eller flere 55 9 26 10 66
           
Antall barn 4-17 år i husholdningen          
Ingen 73 8 15 4  124
Ett 81 8 10 4 72
To + 56 14 26 3 51
1  «0» betyr at verdien forekommer, men gjelder for under 0,5 prosent av gruppen. «-» betyr at observasjonen ikke forekommer.
Kilde: Barnetilsynsundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller