Statistisk sentralbyrå

3 Tilsynsordninger blant ett- og toåringer med gifte/samboende foreldre, etter husholdningens inntekt, mors fødeland, landsdel og antall barn. Prosent1
  Barnehage, heltid Barnehage, lang deltid Barnehage, kort deltid Mor/far Annen ordning Antall barn
Alle 72 10 3 13 2 1 057
             
Husholdningens inntekt etter skatt            
1. kvintil 62 12 4 22 1  264
2. kvintil 67 14 4 12 2  212
3. kvintil 75 10 2 11 2  197
4. kvintil 75 10 3 10 2  194
5. kvintil 83 4 2 11 1  190
             
Landsdel            
Oslo og Akershus 86 3 1 9 1  282
Østlandet ellers 68 16 3 13 0  249
Agder 57 16 4 23 - 59
Rogaland 72 6 5 15 2  125
Vestlandet 71 11 2 13 2  158
Trøndelag 57 18 4 18 4 97
Nord-Norge 77 4 5 11 2 87
             
Mors fødeland            
Norge 74 11 3 11 1  747
EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand 74 7 3 13 3 89
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, Europa utenom EU/EØS 55 6 3 34 2  200
             
Antall barn 0-3 år i husholdningen            
Ett 76 7 3 12 2  697
To eller flere 66 15 3 15 1  360
             
Antall barn 4-17 år i husholdningen            
Ingen/ett 75 10 2 12 1  792
To 65 12 5 15 3  190
Tre + 49 6 9 33 4 45
1  «0» betyr at verdien forekommer, men gjelder for under 0,5 prosent av gruppen. «-» betyr at observasjonen ikke forekommer.
Kilde: Barnetilsynsundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller