Statistisk sentralbyrå

2 Tilsynsordninger blant ett- og toåringer med gifte/samboende foreldre, etter mors utdanning, og yrkesarbeid. Prosent1
  Barnehage, heltid Barnehage, lang deltid Barnehage, kort deltid Mor/far Annen ordning Antall barn
Alle 72 10 3 13 2 1 057
             
Mors utdanning            
Grunnskole 60 9 4 26 1  212
Videregående skole 70 12 5 11 2  254
Universitet/høgskole 1-4 år 75 12 2 10 1  370
Universitet/høgskole 5 år + 89 2 1 8 1  134
             
Mors arbeidstid            
Yrkesaktiv, 1-29 timer 52 24 9 13 2  168
Yrkesaktiv, 30-39 timer 89 6 0 3 2  449
Yrkesaktiv, 40 timer + 91 5 - 3 2  131
Foreldrepermisjon (lønnet/ulønnet) 53 12 5 30 -  135
Ikke yrkesaktiv 44 9 4 41 2  164
             
Mors hovedsakelige aktivitet            
Foreldrepermisjon (lønnet/ulønnet) 53 12 5 30 -  135
Yrkesaktiv 81 10 2 5 2  721
Student 80 - 2 5 2 69
Arbeidsledig 61 7 - 31 - 31
Hjemmearbeidende 18 14 9 57 2 77
Annet (inkludert uføretrygdet) 43 14 10 33 - 19
             
Mors yrke            
Undervisning 82 9 2 7 -  116
Sykepleier, hjelpepleier og annet pleieyrke 66 19 3 12 -  114
Annet, helse og sosial 73 14 4 8 1  137
Ledere, akademikere 85 4 1 9 1  149
Andre høgskoleyrker 82 7 - 9 2  105
Kontor, salg, service 69 12 7 8 5  156
Andre yrker 80 7 1 11 2  111
1  «0» betyr at verdien forekommer, men gjelder for under 0,5 prosent av gruppen. «-» betyr at observasjonen ikke forekommer.
Kilde: Barnetilsynsundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller