Statistisk sentralbyrå

1 Tilsynsordninger blant ett- og toåringer, etter barnets alder på intervjutidspunktet og hvorvidt foreldrene er gifte/samboende eller enslige. Prosent1
  Barnehage, heltid Barnehage, lang deltid Barnehage, kort deltid Mor Far Slektning Dagmamma Praktikant Barnepark Annet Antall barn
Barn 1-2 år 72 10 3 12 1 0 0 0 0 0 1 311
                       
Barn 1 år, alle 64 10 3 19 2 0 1 - 0 0  607
Gifte/samboende foreldre 65 10 3 18 2 0 1 - 0 0  496
Enslige foreldre 62 12 - 22 0 2 1 - - -  111
                       
Barn 2 år, alle 80 9 3 6 1 0 0 0 0 0  704
Gifte/samboende foreldre 80 10 3 6 1 0 - 0 0 1  561
Enslige foreldre 83 6 - 8 0 0 2 - - -  143
1  «0» betyr at verdien forekommer, men gjelder for under 0,5 prosent av gruppen. «-» betyr at observasjonen ikke forekommer.
Kilde: Barnetilsynsundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller