Statistisk sentralbyrå

2 Andel av voksne 16-65 år på hvert leseferdighetsnivå. Alle deltakerland i runde 1 av ALL1. 2003. Prosent
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5
Norge 8,9 23,5 39,7 27,9
Sveits 14,5 34,5 35,8 15,1
Canada 15,6 27,0 36,9 20,5
Bermuda 16,6 29,5 32,7 21,1
USA 20,2 32,3 32,6 15,0
Nuevo Levon, Mexico 43,8 40,3 14,2 1,7
Italia 49,2 31,4 15,8 3,6
1  The Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL). Tallene omfatter resultatene på dokumentskalaen, som er en av flere skalaer som blir testet.
Kilde: OECD, 2003.

Standardtegn i tabeller