Statistisk sentralbyrå

1 Andel av voksne 16-65 år på hvert leseferdighetsnivå. Alle deltakerland. IALS1. 1998. Prosent
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5
Sverige 6,2 18,9 39,4 35,5
Norge 8,6 21,0 40,9 29,4
Danmark 7,8 24,2 42,6 25,4
Finland 12,6 24,1 38,1 25,1
Nederland 10,1 25,7 44,2 20,0
Tyskland 9,0 32,7 39,5 18,9
Tsjekkia 14,3 28,0 38,1 19,6
Canada 18,2 24,7 32,1 25,1
Belgia (flamsk) 15,3 24,2 43,2 17,2
Sveits (fransk) 16,2 28,8 38,9 16,0
Australia 17,0 27,8 37,7 17,4
Sveits (italiensk) 17,5 30,7 38,3 13,6
Sveits (tysk) 18,1 29,1 36,6 16,1
New Zealand 21,4 29,2 31,9 17,6
USA 23,7 25,9 31,4 19,0
Storbritannia 23,3 27,1 30,5 19,1
Irland 25,3 31,7 31,5 11,5
Ungarn 32,9 34,2 25,0 8,0
Slovenia 40,9 31,8 22,0 5,3
Polen 45,4 30,7 18,0 5,8
Portugal 49,1 31,0 16,6 3,2
Chile 51,5 35,4 11,7 1,5
1  The International Adult Literacy Survey, (IALS). Dataene er samlet inn i tre runder (1994, 1996 og 1998). Tallene om­fatter resultatene på dokumentskalaen, som er en av flere skalaer som blir testet.
Kilde: OECD, 1998.

Standardtegn i tabeller