Statistisk sentralbyrå

2 Andel husholdninger med gjeld fra 1-3 ganger inntekten. Hele befolk­ningen, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn.1 2009. Prosent
  Samlet inntekt
  400 000-499 999 kroner 500 000-749 999 kroner 750 000-1 million kroner
Hele befolkningen 30 41 53
Tyrkia 32 45 51
Bosnia-Hercegovina 41 56 65
Serbia 23 44 55
Somalia 4 11 :
Sri Lanka 37 51 54
Irak 19 39 54
Pakistan 30 45 52
Iran 26 42 58
Vietnam 32 43 53
Chile 33 48 57
1  For få observasjoner til å si noe sikkert om husholdningene fra Serbia og Somalia.
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller