Statistisk sentralbyrå

1 Andel husholdninger med gjeld 3 ganger inntekten eller mer. Hele befolkningen, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn.1 2009. Prosent
  Samlet inntekt
  Under 200 000 200 000-299 000
Hele befolkningen 12 12
Tyrkia 20 15
Bosnia-Hercegovina 8 11
Serbia - -
Somalia 13 -
Sri Lanka 22 25
Irak 11 9
Pakistan 18 24
Iran 20 21
Vietnam 18 15
Chile 22 13
1  For få observasjoner til å si noe sikkert om husholdningene fra Serbia og Somalia.
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller