Statistisk sentralbyrå

2 Inntekter til ulike partier. De fem største bidragene fra organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. 2005-2009. Kroner
Bidragsgiver Beløp Parti
2005    
LO 7 750 000 Ap
Fagforbundet 2 700 000 Ap
Fellesforbundet 1 500 000 Ap
Canica AS 1 125 000 H
LO  750 000 SV
Fagforbundet  750 000 SV
     
2006    
LO 5 000 000 Ap
Norges Rederiforbund  300 000 H
Norges Rederiforbund  300 000 FrP
Kaffehuset Friele  250 000 H
Fagforbundet  250 000 Ap
     
2007    
LO 5 000 000 Ap
Fagforbundet 3 050 000 Ap
Canica AS 2 000 000 H
Canica AS 2 000 000 FrP
LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1 339 000 Ap
     
2008    
Ugland, Johan Jørgen 10 000 000 H
LO 5 000 000 Ap
LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1 462 000 Ap
Canica AS 1 000 000 H
Fagforbundet  750 000 Sp
     
2009    
LO 10 000 000 Ap
Fagforbundet 4 100 000 Ap
Fagforbundet 2 050 000 Sp
Canica AS 2 000 000 FrP
Sveaas, Christen 2 000 000 FrP
Kilde: www.partifinansiering.no.

Standardtegn i tabeller