Statistisk sentralbyrå

1 Inntektskilder til partier i alt. 2005-2009. Kroner
  2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009
Inntektskilder, totalt 2 293 400 000  451 453 000  394 496 000  455 933 000  469 324 000  522 194 000
             
Offentlig støtte totalt 1 629 186 000  293 740 000  299 982 000  327 529 000  339 563 000  368 372 000
Statlig støtte 1 384 885 000  245 451 000  260 442 000  276 185 000  290 416 000  312 391 000
Kommunal/fylkeskommunal støtte  204 573 000 32 216 000 34 854 000 45 382 000 43 638 000 48 483 000
Annen offentlig støtte 39 728 000 16 073 000 4 686 000 5 962 000 5 509 000 7 498 000
             
Inntekter fra egen virksomhet, totalt  490 799 000  122 295 000 79 905 000 94 198 000 93 968 000  100 433 000
Kontingent  124 572 000 31 099 000 24 595 000 21 527 000 22 019 000 25 332 000
Lotteriinntekter og lignende  104 609 000 19 917 000 18 332 000 22 985 000 21 968 000 21 407 000
Kapitalinntekter  127 791 000 44 410 000 20 185 000 22 548 000 18 040 000 22 608 000
Forretningsvirksomhet 75 377 000 18 332 000 8 690 000 17 512 000 10 596 000 20 247 000
Annet fra egen virksomhet 58 450 000 8 537 000 8 103 000 9 626 000 21 345 000 10 839 000
             
Andre bidragsytere, totalt  108 251 000 24 857 000 8 861 000 23 837 000 14 478 000 36 218 000
Bidrag fra kommersielle foretak 33 894 000 7 402 000 1 771 000 9 792 000 4 056 000 10 873 000
Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet 65 483 000 16 148 000 5 502 000 12 423 000 7 260 000 24 150 000
Bidrag fra andre organisasjoner 7 716 000 1 160 000 1 128 000 1 302 000 3 086 000 1 040 000
Bidrag fra andre 1 158 000  147 000  460 000  320 000 76 000  155 000
             
Private bidragsytere 65 164 000 10 561 000 5 748 000 10 369 000 21 315 000 17 171 000
Kilde: Politiske partier, finansiering, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller