Statistisk sentralbyrå

1 Tilbøyelighet til å ha felles økonomi blant gifte, samboere med og uten ekteskapsplaner. 2003. Oddsforhold1
Variabel2 Modell 1 Kun samlivstype Modell 2 Sosioøkonomiske variabler Modell 3 Kjennetegn ved forholdet
Samlivstype      
Gift 1,00 1,00 1,00
Samboer med ekteskapsplaner 0,65 0,62 0,78
Samboer uten ekteskapsplaner 0,37 0,38 0,46
Hans utdanning3   0,99 1,00
Hennes utdanning3   1,06 1,07
Hans inntekt3   0,98 0,98
Hennes inntekt3   1,08 1,09
Hans inntekt x hennes inntekt   0,95 0,96
Varighet av forholdet     1,04
       
Felles barn      
Nei     1,00
Ja     1,18
       
Barn fra tidligere forhold      
Ingen     1,00
Hun har     1,01
Han har     0,98
1  Koeffisienter i uthevet skrift er signifikante på 5-prosent-nivå eller lavere.
2  Kursiv angir tilfeldig valgte referansegrupper.
3  Inntektsvariabelen har syv nivåer, hvor det laveste er «inntil 100 000 kroner», og det høyeste er «over 500 000 kroner». Utdanningsvariabelen har seks nivåer, og det laveste er grunnskole eller lavere, og det høyeste er lang universitetsutdanning.

Standardtegn i tabeller