Statistisk sentralbyrå

1 Høyde og vekt for vernepliktige1, etter fylke. 2010
  Antall vernepliktige Gjennomsnittshøyde, cm Gjennomsnittsvekt, kg
I alt 26 656  179,5 75,5
       
Østfold 1 380  180,1 76,0
Akershus 3 697  179,8 73,6
Oslo 2 684  179,5 73,4
Hedmark 1 086  178,6 77,8
Oppland  864  179,3 76,3
Buskerud 1 748  179,4 75,4
Vestfold 1 308  178,9 74,3
Telemark 1 102  180,3 77,1
Aust-Agder  555  180,8 76,8
Vest-Agder  847  180,8 76,3
Rogaland 2 037  180,0 76,0
Hordaland 2 469  180,1 75,9
Sogn og Fjordane  326  180,8 76,8
Møre og Romsdal 1 063  179,5 76,5
Sør-Trøndelag 1 579  179,3 75,6
Nord-Trøndelag  807  179,0 77,8
Nordland 1 292  178,6 76,4
Troms Romsa 1 178  178,7 75,8
Finnmark Finnmárku  564  176,8 76,8
1  Oppgavene gjelder menn i utskrivningsstyrken året før.
Kilde: Statistisk årbok 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller