Statistisk sentralbyrå

1 De ti yrkene med høyest sysselsetting av kvinner. 2009. Antall og prosent
  Antall Prosent
I alt  589 000 49
     
5221 Butikkmedarbeidere  120 000 10
5132 Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere 78 000 7
3231 Sykepleiere (inkl. spesialsykepleiere) 78 000 7
5131 Barne- og ungdomsarbeidere 74 000 6
3310 Grunnskolelærere 53 000 4
9132 Rengjøringspersonale 45 000 4
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 45 000 4
4114 Kontormedarbeidere 39 000 3
3432 Regnskapsførere 29 000 2
3320 Førskolelærere 28 000 2
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller