Statistisk sentralbyrå

4 Ulike bakgrunnskjennemerker ved bosatte universitets- og høgskolestudenter under 30 år. 2008
  0 Yrkesinntekt i forhold til G Inntekt etter skatt inkludert studielån Stipend og studielån
som andel av inntekt
etter skatt (inkl. studielån)
Andel studenter med stipend og
lån som hovedinntektskilde
Antall studenter
  under 0,5 G 0,5-1 G 1-2 G over 2 G Alle Gjennomsnitt Median
Alle studenter 5,9 16,3 23,6 31,2 23,0  100,0  162 000  153 000 40,5 46,3  147 932
                       
Kvinner 4,9 15,2 24,3 33,2 22,4  100,0  163 000  155 000 40,4 44,9 87 278
Menn 7,4 17,9 22,6 28,4 23,8  100,0  161 000  151 000 40,6 48,4 60 654
                       
Utdanningsnivå                      
Lavere nivå 5,4 15,2 22,4 31,6 25,4  100,0  164 000  154 000 38,1 42,3  110 223
Høyere nivå 7,4 19,6 27,1 30,0 15,9  100,0  158 000  151 000 48,0 58,1 37 709
                       
Alder                      
-21 år 5,6 20,3 30,0 32,2 11,9  100,0  131 000  130 000 47,7 51,1 49 830
22-23 år 4,8 15,8 26,7 35,3 17,3  100,0  160 000  156 000 48,3 55,8 39 006
24-25 år 5,8 14,4 20,4 32,8 26,5  100,0  173 000  165 000 40,6 45,7 28 679
26-27 år 7,4 12,7 13,8 25,6 40,5  100,0  195 000  184 000 29,4 31,7 18 189
28-29 år 8,9 11,1 9,7 18,6 51,8  100,0  220 000  218 000 19,5 19,9 12 228
                       
Stipend og lån                      
0 10,7 9,5 8,6 15,4 55,8  100,0  174 000  159 000 0,0 0,0 20 222
1-79 999 kroner 5,5 14,0 18,3 30,0 32,2  100,0  150 000  138 000 30,5 23,0 49 975
-80 000 4,9 19,5 30,9 36,1 8,5  100,0  167 000  159 000 57,3 73,0 77 735
                       
Innvandrer 18,2 16,6 14,8 24,1 26,3  100,0  136 000  133 000 33,5 34,3 10 984
Norskfødt med innvandrerforeldre 8,4 17,8 22,4 28,8 22,7  100,0  153 000  144 000 40,5 43,9 3 172
Andre 4,9 16,2 24,4 31,9 22,7  100,0  168 000  155 000 39,3 47,4  133 776
                       
Husholdningsstype                      
Aleneboende 5,5 17,5 26,6 31,7 18,7  100,0  156 000  149 000 45,9 53,8  101 538
Gift/samboende 2,9 8,9 16,3 33,8 38,1  100,0  189 000  176 000 31,4 33,5 20 294
Gift/samboende med barn, yngste barn 0-6 år 10,1 16,7 11,4 21,0 40,8  100,0  211 000  198 000 26,1 28,2 7 092
Andre husholdningstyper 9,7 17,6 20,1 29,7 22,8  100,0  148 000  135 000 30,3 27,0 19 008
                       
Utdanningsted                      
Universitetet i Tromsø 6,4 18,1 25,4 31,2 18,9  100,0  151 000  144 000 42,0 47,8 3 770
Universitetet i Oslo 6,7 14,8 20,4 34,1 24,0  100,0  156 000  151 000 37,1 39,8 19 328
Universitetet i Bergen 5,9 18,4 27,1 33,3 15,2  100,0  145 000  141 000 44,5 52,1 10 886
NTNU 7,8 23,8 32,9 24,4 11,2  100,0  137 000  133 000 49,4 63,1 16 352
Universitetet i Stavanger 4,6 10,5 17,5 35,0 32,4  100,0  171 000  160 000 31,5 28,2 5 529
Universitetet i Agder 4,7 14,9 25,2 34,7 20,6  100,0  154 000  146 000 38,8 41,9 5 632
Universitet for miljø- og biovitenskap 7,2 21,8 26,2 30,4 14,5  100,0  144 000  139 000 44,6 52,1 2 349
NHH 5,9 19,6 28,2 26,6 19,7  100,0  168 000  148 000 41,9 56,5 2 606
Høgskolen i Oslo 4,3 12,5 20,3 35,6 27,3  100,0  160 000  156 000 35,9 36,3 8 073
Høgskolen i Bergen 3,4 13,9 26,8 36,4 19,5  100,0  157 000  150 000 40,7 45,8 4 761
Høgskolen i Sør-Trøndelag 3,9 14,8 28,0 35,1 18,2  100,0  155 000  147 000 41,7 49,0 5 045
Høgskolen i Telemark 6,3 15,5 21,1 32,2 24,9  100,0  153 000  144 000 35,1 35,5 3 544
BI 3,4 10,6 17,4 30,9 37,6  100,0  211 000  203 000 37,2 47,1 11 447
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller